Dejan Piperković - Odavde do večnosti - Impresum

Impresum:
 
Lektura:
Ivana Trifunović
Recenzija:
Zorica Tijanić
Prelom i priprema za štampu:
Dejan Piperković
Grafička obrada korica:
Dejan Piperković
Ornament ilustracija:
Dejan Piperković
Naslovna fotografija:
Dejan Piperković (Veliko Gradište)
Pomoć u realizaciji projekta:
www.riboloventer.rs
Izdavač:
Studio MD1 Kraljevo
Štampa:
Štamparija "Riža" Kraljevo
Tiraž:
500 primeraka
© III MMXIX Kraljevo